Moda ve Teknoloji

Moda ve Teknoloji 5 Ağu 2018

Etkinlik Konusu

Konu Başlıkları

 • Moda Tarihi
 • Örnek Filmler
 • Moda üzerinden Marka Yaratımı süreci
 • Marka Nedir/ Marka İmajı
 • Moda ve Teknoloji
 • Giyilebilir Moda Nedir
 • Örnek Filmler
 • Fütüristik Bakış
 • Uygulama/Moodboard  (Sunumların sonrasında katılımcılar kendi markaları ya da hayal ettikleri bir marka üzerinden kendi hikâye panolarını oluşturacaklar.

Etkinlik  Tarihi:  10.08.2018 Cuma

Etkinlik Saati:  11.00-17.00

Katılımcı Niteliği: 16 yaş ve üzeri tüm katılımcılara açıktır.

Süreç:

10.08.2018

 • 11:00-11:15 Tanışma
 • 11:15-11:45   Moda tarihine giriş ve teorik bilginin görsel ve videoart ile aktarımı
 • 11:45-12:15  Moda kavramı esas alınarak markanın tanımı, marka yaratım süreci, marka imajı ve moda-marka teknolojisi ilişkisi hakkında bilgi akışı
 • 12:15-12:45 Ara
 • 12:45-13:15 Giyilebilir moda ve teknolojinin moda markalarına etkisini görsel destekli aktarım
 • 13:15-14:00 Fütürizme giriş, fütüristik bakış açısı kavramı tanımı
 • 14:00-14:30 Ara
 • 14:30- 15:45  Uygulama/Moodboard yapımı
 • 15:45 -16:15  Videoart /Film Gösterimi
 • 16:15-17:00  Uygulamalar Üzerine Bilgi aktarımı.

Kayıt Formu

Kontenjan dolmuştur.