Değişim Mühendisliği

Değişim Mühendisliği 12 Kas 2020

Değişim Mühendisliği, işletmelerde uygulanan tüm yapısal ve sistemsel aşamaların çok hızlı ve köklü yenilikler ile birlikte daha yüksek performans elde edilmesini amaçlayan bir tekniktir. Dolayısıyla işletmelerin, içinde yer aldığı çevre ile uyumunu sürdürmek için, gerekli olduğu durumlarda, ilgili pazar stratejilerini, ürün yelpazesini, üretim şekil ve yöntemlerini ve örgütsel yapısını değiştirebilmesi gerekir. İşletmeler, değişim kavramını bir yaşam biçimi olarak benimsedikleri ölçüde başarıya ulaşabilirler. Değişimi kurumsallaştırmış, örgütün tamamına yayarak bir kültür olarak benimseyen işletmelerin bu yolda önemli rekabet avantajları elde etmeleri de kaçınılmaz olmaktadır. Çalışmamızda, değişim mühendisliğinin günümüz işletmeleri açısından uygulanabilirliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda; ilk olarak değişim mühendisliğinin kavramsal çerçevesi, amacı, özellikleri ve süreci ele alınarak konu ile ilgili bir bütünsel bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Etkinlik Başlıkları: 

 • Değişim Mühendisliği Nedir ?
 • Değişim Mühendisliğinin Altındaki Faktörler
 • Değişim Mühendisliğinde Süreçler
 • Süreçlerin İşletmede Uygulanması
 • Değişim Mühendisliğinde Yapılabilecek En Önemli Hatalar
 • Değişim Mühendisliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Faktörler

Etkinlik Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi

Etkinlik Saati : 18.30-21.30

Etkinlik Yeri :  Zoom üzerinden online yapılacaktır.

Katılımcı Niteliği: 

 • 18 yaş ve üstü kişiler
 • Yaratıcı fikre sahip olanlar,
 • Şirket kurmak isteyenler,
 • Eğitici eğitmenleri,
 • Kariyer görevlileri,
 • Eğitim rehberleri ve danışmanlar,
 • Girişimcilik hikayelerine meraklı kişiler,
 • Girişimciler,
 • Beyaz yakalı çalışanlar,
 • Ürün ya da hizmet kalitesini artırmak isteyenler.

Eğitimlere Başvururken Unutmamanız Gerekenler:

 • Eğitim ve etkinlikler tamamen ücretsizdir.
 • Eğitim ve etkinlikler online platformlar üzerinden gerçekleştirilecektir.
 • Online eğitim salonları eğitimden 15 dk. önce açılmaktadır.
 • Eğitimler başlamadan önce katılım durumunuzla ilgili e-mail ve sms üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. E-mailinizi ve özellikle Spam kutunuzu kontrol etmeyi unutmayınız. ( Aktif kullandığınız e-mail adresinizi yazınız.)
 • Katılımcı yoğunluğu olduğu durumunda saat ve tarih değişikliği yapılabilir.
 • Eğitimi tamamlayan kişilere katılım belgesi verilecektir.
 • Lütfen katılım sağlayamayacağınız eğitim/etkinliklere başvuru yapmayınız.

Kayıt Formu