Oyunlaştırma ile Dünyayı Değiştir!!

Oyunlaştırma ile Dünyayı Değiştir!! 3 Eyl 2021

16 yaş ve üstü kişiler, Yaratıcı fikre sahip olanlar, Oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme konusunda bilgi sahibi olmak isteyenler, Girişimciler ve girişimci adayları, Startuplar /Teknoloji firmaları, Şirket Yöneticileri ve Öğretmenler ile yaratıcı tekniklerin kullanıldığı, dâhil eden ve oyun tabanlı öğrenmeyi merkeze koyan bir oyunu nasıl tasarlayacakları konusunda, bilgi, beceri, yaklaşım, farkındalık ve doğru materyal seçimi ile nasıl geliştirmeleri gerektiği konusunda bir eğitim gerçekleştirdik. Katılımcılarımız bu eğitim ile oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme metodlarını iş fikirlerinde nasıl kullanacaklarını keşfettiler.

Oyunlaştırmayı;  toplumsal sorunların çözümünde araç olarak kullanmak, Oyun, oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğrenme arasındaki farkları kavramak, John Nash, Johan Huizinga gibi teorisyenlerin oyun teorilerini ve yaklaşımlarını keşfetmek, Farklı yaş grubu gelişim özelliklerini anlamak ve bu özellikleri kapsayan bir oyun tasarlamak, Oyun pedagojisini anlamak, Bir oyun tasarlarken doğru yaklaşımı seçmek, Bir oyunun dinamiklerini ve mekaniklerini planlamak, Oyuncu tiplerini kavramak, Kolaylaştırıcı dili ve oyuncularla iletişim sürecini güçlendirmek, Oyunda kolaylaştırıcının rolünü belirlemek, Ulusal ve uluslararası alanda yapılmış örnekleri incelemek için kullandılar.