Başakşehir Hakkında

Başakşehir, İstanbul’un 39 ilçesinden birisidir. 380.000 kişilik nüfusu ile İstanbul’un Avrupa tarafında olup üç ana bölgeden ve 10 mahalleden oluşmaktadır:

1) Başak Konutları-İkitelli, 2) Altınşehir-Kayabaşı, 3) Bahçeşehir. Bahçeşehir Başakşehirin en fazla nüfusa sahip bölgesi olup modern yaşam standartlarında geliştirilmiş bir bölgedir. Sınırları içinde 26.000 m²’lik Türkiye’nin en büyük yapay göletini barındırmaktadır.

Mevcut 380.000 kişilik nüfusun 2019’te 800.000 olması beklenmektedir. Nüfusun %40’ı 20 yaş altında, %43’ü 20-44 yaş aralığındadır ve eğitim düzeyi yüksektir. Türkiyenin en büyük Organize Sanayi Bölgelerinden birisine ev sahipliği yapmaktadır. Bu sanayi bölgesinde 300.000 kişiye istihdam sağlanmaktadır. 15 milyonluk nüfusa sahip, ekonomik ve ticarî anlamda dünyanın en önemli mega kentlerinden biri olan İstanbul’un merkezine yakın ilçelerinden olan Başakşehir, modern şehircilik anlayışı ve profesyonel yönetimi ile, başta sağlık, eğitim, kamu hizmetleri ve güvenlik olmak üzere tüm hizmetlerinde en gelişmiş bilişim teknolojilerinden şimdi bile yararlanıyor. Başakşehir İlçesi, bu hizmet anlayışı ile Living-Lab için gerekli insan kaynağını ve altyapı kapasitesini sağlayacak özelliklerinin yanısıra bir ”Akıllı Şehir” için yeterli sayıda teknoloji kümesini sınırları içinde rahatlıkla barındırabilecek bir alana sahiptir. Başakşehir, akıllı şehircilik ve yeni teknolojiler üretimi için Türkiye, bölge ve dünyaya örnek olabilecek ender lokasyonlardan birisidir. Bunun başlıca sebepleri; (i) Konum ve Erişim İstanbul’un banliyö ilçelerinden olan Başakşehir, İstanbul ve çevresindeki birçok ulusal ve uluslararası şirkete, kurumlara, teknik üniversitelere ve Tekno-Parklara  yakındır. İlçenin güneyinden TEM otoyolu geçmektedir. Demiryolları Bahçeşehir’den geçmekte ve Ispartakule’de bir tren istasyonu bulunmaktadır. Metro çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte Başak Konutları ve sanayi merkezi olan İkitelli’den geçerek raylı sistem Atatürk Olimpiyat Stadı’na kadar uzanacaktır. Böylece sanayi merkezi olan İkitelli’ye ve Atatürk Olimpiyat Stadı’na ulaşımın daha kolay olması ve ilgininde artması beklenmektedir. İlerleyen zamanlarda ilçenin birbirinden kopuk semtlerini birbirine bağlayacak bir kuzey yolu yapımı planlanmıştır. Atatürk Uluslararası Havaalanına 20 Km. İstanbul merkezine 25 km. TEM, E5’e gibi ana ulaşım yollarına yakın ve Hafif raylı sistem ile diğer bölgelere bağlantılıdır. Diğer lokasyon avantajları ise şöyle sıralanabilir:

 • Doğu ve Batı arasındaki uçuşlarda ana aktarma noktası olan Atatürk Havalimanı’na 15 kilometre uzaklıkta olması,
  • Bütün önemli otoyolların bölgeden geçmesi (E5 ve E6 Otoyolları ile yeni yapılacak 3. otoyol)
  • Ana otoyol köprülerine ve Asya ile Avrupa’yı bağlayacak üçüncü köprünün geçiş güzergâhına kolay ulaşım sağlanabilmesi,
 • Raylı sistemlere direkt erişim (Metro, Hafif Raylı Sistem, Tramvay ve Metrobüs) sağlanabilmesi,
 • İki ana fuar merkezine yakın konumda yer alması ve uluslararası standartlarda tasarlanıp inşa edilmiş olan bu merkezleer  farklı yönlerde yalnızca 15 ve 20 km. uzaklıkta olması,

(ii) Teknoloji ve İnovasyon uygulamalarında ilerde olması Başakşehir Belediyesi bilişim teknolojilerini bugün en iyi şekilde kullanan belediyelerdendir. Teknolojik altyapısıyla vatandaşlarına bir çok hizmeti bilişim teknolojileri kullanarak etkin bir şekilde götürmekte ve götürmek için projeleri hayata geçirmektedir. Bunlar;

 • Genişbant altyapısının yaygınlığı ve uygun maliyeti,
 • Bilgiye erişim hizmetleri,
  • Fiber optik altyapısı
  • Başakşehir IPTV
  • 100 Mbps kapasiteli internet altyapısı
 • Başakşehir Belediye’sinin belediye, başta güvenlik, sağlık, eğitim ve ekonomi hizmetleri olmak üzere tüm kamu hizmetlerini aşağıdaki platformlar üzerinden sunması;
  • Sabit ve mobil web portal ve uygulamaları
  • E-devlet ve M-devlet uygulama ve portalları
 • 4G, WiMAX, IPTV, Virtual Studio, Wi-Fi noktaları, Başakşehir Wi-Fi, Başakşehir Mobil uygulamaları gibi yeni teknolojiler için pilot bölge olması,
 • Üstün güvenlik teknolojileriyle korunan güvenli alanlara sahip olması,

(iii) Bu ana özellikler dışında Başakşehir’i hem Living-Lab hemde ”Bilişim Teknolojileri Kenti” olması için avantajlı kılan diğer başlıca özellikler:

 • Yeni nesil modern şehircilik anlayışına öncülük yapması,
 • Belediye hizmetlerinin ve fonksiyonlarının teknolojik hizmet sunmak için uygun olması,
 • Başakşehirlilerin genel eğitim seviyesinin yüksek olması ve yeni teknolojilere hızlı adapte olmaları,
 • Başakşehir Belediyesi’nin uygulama ve teknolojiler için ücretsiz eğitim imkanları sağlaması
 • ”Bilişim Teknolojileri Şehri” için gerekli büyüklükte ve genişlemeye uygun araziye sahip olunması,
 • Istanbul’un sağladığı yaşam olanakları ve dinamizm ile kaliteli insan kaynaklarına kolay erişimi olması,
 • Yurtdışından, Living-Lab ortamı,  bilişim alanında faaliyet, danışmanlık, proje veya hizmet için gelecek şirket veya bireyleri çekme ve tutma potansiyeli,
 • İstanbul’daki yaratıcılığı olan şirketlere, kurumlara, uluslarası şirketlere yakın olması sebebiyle B-to-B denemelerinde büyük pazar potansiyeli olması,
 • Çok sayıda Teknik Üniversite’ye ve bunların Teknopark’larına yakınlık ve bunların şehirde bölüm açma imkanı olması,
 • İlçe sınırları içerisinde orman arazisi olması,
 • Büyüyen bölgede bulunması: 2011 nüfusu 226.000, 2020 yılında 800,000 olması beklentisi ile B-to-C servisleri denemesinde ve satışında ilk elden büyük pazar olması,
 • Bölgenin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden olması ile geliştirilen ürün ve hizmetlerden hızlı bir şekilde ekonomik katma değer elde edilmesi imkanı.