SEKTÖREL OLARAK SIKIŞMIŞ BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ:

SEKTÖREL OLARAK SIKIŞMIŞ BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ: 8 Haz 2022

SEKTÖREL OLARAK SIKIŞMIŞ BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE FARKLI BİR BAKIŞ: HermesChain

21.yüzyılda teknolojik dönüşüm, birçok sektörde üretim yöntemlerinden iş modellerine kadar nerdeyse her alanı etkilediği gibi, sağlık sektörünü de dönüştürmektedir. Fakat diğer sektörlere göre, yeni teknolojilerin sağlık sektörüne etkisi bugüne kadar daha yavaş ilerlemiş olduğunu görmekteyiz. Mevcut olan ve geliştirilen teknolojilerin birçoğu da tanı ve tedavi için geliştirilmektedir. İnovasyonun tanı ve tedaviye kanalize olması sağlık hizmetinin verilme süreçlerinde ki problemlerin devam etmesine neden olmaktadır. Biz de HermesChain olarak mevcut sağlık sistemlerini merkez(siz) bir altyapıya taşımak amacıyla blok zincir veya blok zincir tabanlı teknolojileri kullanarak bu hizmetin hem alınması hem de verilmesi sırasında oluşan sorunları önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan bir sağlık hizmeti platformu inşa etmeyi hedefliyoruz.

Çözeceğimiz problemler:

  • Haksız faturalandırma ​
  • Hesap verilebilirlik problemleri​
  • Fuzuli tetkik, tedavi ve ilaç kullanımı ​
  • Standardize edilmemiş tanı sistemleri ​
  • Kişisel veri güvenliği ve mahremiyeti ihlali​
  • Veri merkeziyetçiliği

Çözümlerimiz:

  • Akıllı Sözleşme” teknolojisiyle hizmet alma süreçlerinin denetlenmesi​
  • Blok zincir teknolojisiyle verilerin daha efektif şekilde depolanması ve korunması​
  • Kişisel sağlık kayıtlarına ortak bir noktadan erişimin sağlanması
  • ​” Sıfır Bilgi İspatı” (ZKP) teknolojisiyle, şifreler veya diğer hassas veriler kullanılmadan dijital doğrulama süreçlerinin gizlilik ile gerçekleştirilmesi

 

Değer önerilerimiz:

55

Hasta ile sağlık işletmeleri arasında kurulacak konsorsiyum

66